translate share

Molke

Over actuele dillema's rond de Friese melkveehouderij

In LAB Molke onderzoeken jonge theatermakers wat de sociale impact is van de veranderingen in de melkveehouderij en familiebedrijven naar aanleiding van de afschaffing van het Europese melkquotum. Ze zijn daarvoor gekoppeld aan een Friese boer, bij wie ze een dag werken en eten. In een gezamenlijke presentatie op de boerderij van Auke en Janke Jeltsje van Dijk in Nijhuizum laten ze de voorlopige onderzoeksresultaten zien. De dilemma’s van de boeren worden – zonder een oordeel te vellen – in korte scènes vertolkt.

Op 1 april 2015 is het Europese melkquotum afgeschaft. Na 30 jaar kunnen Nederlandse melkveehouders volop meespelen op de wereldmarkt en wordt de zuivelhandel niet langer bepaald door een kunstmatige Europese melkprijs. Nieuwe megastallen verrijzen in het Friese landschap en veehouders gaan van gemiddeld 80 naar soms wel 300 koeien. De melkveesector is in transitie en jonge boeren moeten kiezen: verbreden, verduurzamen, intensiveren of emigreren? De verwachting is dat alleen de grote bedrijven overleven. Marktwaarden schuren met familiewaarden, traditie met innovatie. Waar kiezen we voor?

In twee LABS in juni en augustus gaan theatermakers aan de slag met deze thematiek. In het eerste lab werken ze mee bij melkvee familiebedrijven en spelen hun ervaringen terug in korte scenes op en rond het melkveehouderijbedrijf. Daarnaast wordt een projectkoor geformeerd vanuit koren uit heel Friesland. In het tweede lab wordt een verhaallijn uitgewerkt en met inzet van professionele acteurs tot een locatievoorstelling gesmeed in vier bedrijven . Welke 'spelers' zijn betrokken bij deze verandering? Wat is hun verhaal? En welke keuzes kunnen ze maken in deze transitie?

Molke wordt gemaakt op basis van interviews met alle 'spelers' in dit krachtenveld: van producent tot producent, van LTO tot een coach van boeren in nood. Het Koor herbergt ook veel 'stemmen' uit de Friese samenleving. De brongroep is een informeel netwerk van jonge boeren gezinnen rond het bedrijf in Nijhuizem. Een tweede aspect van co-creatie is de meester gezel relatie tussen het team van Het 5e Kwartier en zes jonge Friese makers die zich voorbereiden op eigen producties in het kader LWD 218 en het project De Reis.

De productie spiegelt voor de jonge boeren hun liefde voor de melkveehouderij en tegelijk de complexe situatie waarin zij en hun naasten zich in bevinden. Ook moeilijk bespreekbare kwesties als erfopvolging en de positie van boerinnen komen aan de orde. In beide labs fungeert het projectkoor daarbij als klankbord met verschillende stemmen uit de Friese samenleving. In het tweede LAB wordt daar een groter publiek getuige van. In het eerste lab ontstaat ook speelruimte voor onderzoek naar nieuwe relaties en nieuwe beelden. In het tweede lab beperken de makers zich bewust tot reflectie.

Contactpersoon voor dit project

Titia Bouwmeester
023 531 60 58
titia@5ekwartier.nl

Artistieke leiding

  • Titia Bouwmeester

Projecteigenaar

5eKwartier

Website(s)

Locatie(s)

Leeuwarden; Leeuwarden
Nijhuizum

Looptijd project

jun 2015 - aug 2015

Disciplines

Muziek; Theater

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

10 - 15 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

particulier fonds; partner niet genoemd in lijst

https://vimeo.com/131899773

Trefwoorden

melkquotum*friesland*de reis*