translate share

Multi Me

Multi Me is een project in samenwerking tussen kunstenaar Francoise Braun en bewoners, over verschillende identiteiten in het trappenhuis van flat de Douglas. Een installatie van fotografie en poëtische bewonersuitspraken over waarom dit zo belangrijk voor ze is. Elke verdieping kreeg zijn eigen identiteit.

Iedere mens heeft verschillende 'identiteiten' in zich, die soms wél belangrijk zijn en op ander momenten niet. Zo is het van belang dat ik vegetariër ben als wij samen gaan eten, maar als je deze tekst leest dan doet dat er niet toe. De identiteiten maken deel uit van wie je bent en zorgen voor een verbondenheid met mensen met de zelfde identiteit.

Op een aantal zaterdagen heb ik flatbewoners met eenzelfde 'identiteit', die dat vaak van elkaar niet wisten, gevraagd om beneden bij elkaar te komen. Mensen met een huisdier, met een tatoeage, mensen die een muziekinstrument spelen, en zo nog meer onderwerpen. Om zich te laten fotograferen, om te vertellen waarom deze identiteit belangrijk voor hen is, en om elkaar te ontmoeten. Zo is er tijdens de ontmoeting van de mensen die een muziekinstrument bespelen door een aantal bewoners bedacht om samen een band te beginnen. Deze band heeft haar eerste optreden tijdens de officiële opening van het trappenhuis gehad.

Contactpersoon voor dit project

Françoise Braun
06 24508573
mail@francoisebraun.nl

Artistieke leiding

  • Françoise Braun

Projecteigenaar

Françoise Braun

Website(s)

Locatie(s)

Apeldoorn
Flat Douglas, Aristotelesstraat, wijk Zevenhuizen, Apeldoorn

Looptijd project

apr 2009 - feb 2010

Opvoerings- of expositiedata

  • 28 feb 2010 - 31 dec 2016

Disciplines

Beeldend; Taal