translate share

Ontmoetingen in Buitenhaeghe

De stad op bezoek in het zorgcentrum

In Zorgcentrum Buitenhaeghe werd een enorm schilderslinnen neergezet (10x2 meter). Het doek heeft er een aantal maanden gestaan en wekelijks is eraan gewerkt door een andere groep mensen. Projectleider Hein Walter: 'Het belangrijkste is dat er andere mensen uit de samenleving binnen de muren van het zorgcentrum komen. Kunst is daarbij het middel.'

Veel verschillende groepen

Elke vrijdagochtend werkte een andere groep Almeerders aan het schilderij. Met 10 tot 15 tegelijk kwamen allerlei mensen in het zorgcentrum over de vloer. Van schoolkinderen en buurtbewoners tot 'nieuwe Nederlanders'. Van bestuurders en politici tot werklui en ondernemers. Bewoners van het centrum waren altijd van harte welkom om mee te schilderen. Soms werden er ook twee groepen tegelijk uitgenodigd, zodat er ook een onderling ontmoeten plaatsvond. De deelnemende groepen deden mee om verschillende redenen. Het samen schilderen werd soms ingezet als vorm van teambuilding; soms was het uitgangspunt om 'een sociaal gezicht' te laten zien leidend, of de publiciteit die met het project gepaard ging.

Ontmoeting centraal

Stichting De Zijderups wilde met dit project de sociale verbinding versterken tussen Zorgcentrum Buitenhaeghe en Almere Buiten, en met de rest van Almere. Daarbij ging het om sociale interactie binnen de deelnemende groepen, en om ontmoetingen die groepen en de bewoners van Buitenhaeghe. Zij werden uitgedaagd om mee te schilderen, mee te praten en, voor wie niet in staat was om schilderend te participeren, deel te nemen als publiek. In de hal waar de schilderdoeken hingen, werd de vrijdagochtend een tijd lang vaste prik voor een sociale 'happing' in het zorgcentrum. Mensen kwamen kijken, een praatje maken, of alleen maar luisteren en genieten.

Contactpersoon voor dit project

Hein Walter
06 51924882
heinwalter@tiscali.nl

Artistieke leiding

  • Hein Walter

Projecteigenaar

Stichting de Zijderups

Website(s)

Locatie(s)

Almere
Almere Buiten

Looptijd project

mei 2010 - nov 2010

Opvoerings- of expositiedata

  • 01 jan 2011 - 31 mrt 2011

Disciplines

Beeldend

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

midden- en kleinbedrijf (bijv. winkelier); buurthuis; zorginstelling; ouderenwerk; vluchtelingenwerk; welzijnsorganisatie algemeen; basisschool; voortgezet onderwijs; partner niet genoemd in lijst