translate share

Te gast te Gestel

Bewoners van 4 wijken in Sint-Michielsgestel dachten tijdens een wijkavond in februari na over de vraag: hoe ziet mijn ideale wijk eruit? Het resultaat was een prachtig plan voor een eigen wijkpunt: WijkPlein Gestel. Een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor jong en oud. Een plek om je thuis te voelen, om gezellig samen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Maar ook: om samen activiteiten te organiseren, zoals een dienstenruil en een repair café. Het wijkpunt zou helemaal af zijn met een prachtige buurttuin.

Achtergrond van het project

Om deze droom te realiseren, huurde welzijnsorganisatie Partis van de gemeente een aantal ruimtes in een oud schoolgebouw. Daar konden wijkbewoners zelf hun plan verwezenlijken. Jong en oud gingen er voortvarend mee van start. Maar zowel het gebouw als de buitenruimte rondom, lagen er verwaarloosd bij, Verpaupering en vandalisme lagen op de loer. Vanuit de gemeente waren echter weinig middelen beschikbaar.

MIK werd gevraagd om vanuit een creatieve invalshoek de helpende hand te bieden en met behulp van community art het wijkpunt te ondersteunen.

MIK richt zich op:

  • door kunst meer wijkbewoners enthousiasmeren en actief betrekken bij het WijkPlein, zodat er meer vrijwilligers en meer bezoekers naar het WijkPlein komen;
  • de samenwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen en generaties vergroten;
  • de huidige uitstraling van het gebouw en de tuin verbeteren, waardoor wijkbewoners zich er welkom en thuis voelen en het gebouw de identiteit van de wijk weerspiegelt.

MIK werkt samen met de wijkbewoners. De organisatie helpt bij het ontwerp voor de wijktuin en een centrale hal, verzorgt inspirerende workshops en gebruikt creatieve werkvormen om zowel ontwerp als uitvoering te ondersteunen.

Contactpersoon voor dit project

Anton Klein

Dit project is onderdeel van het programma

MIK in de wijk

MIK in de wijk

Cultuuraanjager: Susanne Dumoulin

Gemeente(s): Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode

Artistieke leiding

  • Anton Klein

Projecteigenaar

MIK ‘t Spectrum

Website(s)

Locatie(s)

Sint-Michielsgestel
De wijken Beekkant, Venkant, centrum en Beekvliet

Looptijd project

mrt 2014 - apr 2015

Opvoerings- of expositiedata

  • 24 aug 2014 - 01 dec 2014

Disciplines

Beeldend; Overig

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

15 - 25 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie; welzijnsorganisatie algemeen; landbouw- of natuurorganisatie

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

MIK in de wijk