Theateratelier Zuid

Theateratelier sociale activering en reïntegratie

Projecteigenaar:
Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama
Looptijd:
1 september 2012 - 31 januari 2013
Gemeente(s):
Rotterdam
Onderdeel van programma:
Theateratelier Rotterdam

In de Theaterateliers van Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama gaat het om empowerment en dialoog voor, door én met mensen met een achtergrond van psychosociale problematiek. Wekelijks wordt er gewerkt aan psychosociaal herstel door middel van kunst en theater.


Een volledig draaiend Theateratelier bestaat uit drie groepen:
- Een instroomgroep voor die mensen die nog niet precies weten of het Theateratelier iets voor ze is en wat ze er mee willen.
- Een ateliergroep die meer productiegericht is en toewerkt naar een concrete sociale actie in de vorm van een presentatie
- Een DUNK groep die forumtheatervoorstellingen maakt die op tournee gaan.


Dit is een scan van de ateliergroep van Theateratelier Zuid. Voor de scan is een periode geanalyseerd van september 2012 t/m januari 2013. De groep is nog steeds actief.Het primaire doel van een Theateratelier is empowerment van de deelnemers, en in het verlengde daarvan wordt gewerkt aan (volwaardige) participatie van de deelnemers in de samenleving. Daarbij speelt dialoog met vertegenwoordigers van de samenleving een belangrijke rol. Een secundaire doel is het creëren van een lokaal netwerk van steun en solidariteit. Daarbij kan het Theateratelier als katalysator fungeren m.b.t. belangenbehartiging. Tegelijkertijd kunnen presentaties van het Theateratelier en in een later stadium Forumtheatervoorstellingen een rol spelen bij de cliëntparticipatie in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of andere participatiestructuren.
De doelgroepen van Theaterateliers zijn groepen in de marge van de samenleving, zoals dak- en thuislozen, zwerfjongeren, (ex-)gedetineerden, (ex-)verslaafden, en mensen met psychosociale problemen.
(Opdebeeck, 2010)

Project info

publiciteit foto Theateratelier Zuid
publiciteit foto Theateratelier Zuid
publiciteit foto Theateratelier Zuid
publiciteit foto Theateratelier Zuid
publiciteit foto Theateratelier Zuid
publiciteit foto Theateratelier Zuid
Güner Güven