translate share

Van de Werelddaken

Multidisciplinair community theater over de impact van politiek

Van de Werelddaken is geïnspireerd op de voorstelling Romeinse Tragedies van Toneelgroep Amsterdam. Met dit project onderzoekt ZID Community Art Centre de impact van politiek op het leven van bewoners uit vier zogenaamde krachtwijken in de stad. Teksten van Shakespeare dienen hierbij als inspiratiebron. Regisseuse Karolina Spaic verzamelt alle verhalen en maakt er een multidisciplinaire voorstelling van vol muziek, zang, poëzie en videoboodschappen uit de hele wereld.

ZID Community Art Centre brengt deelnemers van allerlei verschillende leeftijden en culturen samen op het podium. En het publiek krijgt letterlijk inkijk in het leven van de mensen op toneel. Van de Werelddaken geeft ‘gewone’ mensen een stem en maakt duidelijk dat ‘het volk’ helemaal zo dom niet is als wordt beweerd. Mensen snappen heel goed wat er gaande is. Ze maken duidelijke keuzes, gedreven door motivaties die vaak pas na verloop van tijd duidelijk worden. Vaak blijken iemands drijfveren ingegeven door z/haar culturele achtergrond. Van de Werelddaken laat de multi-dimensionele wereld zien waarin de moderne Nederlandse burger zich begeeft. En de vraag rijst: als ik op het dak van de wereld stond, wat zou ik dan zeggen?

De voorstelling wordt gemaakt samen met een tiental professionals, en 40 bewoners tussen de 9 en 70 jaar oud. Middels een trainingsprogramma in Amsterdam West, Nieuw-West, -Noord en -Zuidoost hebben zij zich in enkele maanden ontwikkeld tot buurtacteurs.

De levensverhalen van alle deelnemers worden gebruikt voor en bewerkt tot een nieuwe theatervoorstelling, die door de buurtbewoners zelf wordt opgevoerd.

Contactpersoon voor dit project

Karolina Spaic

Artistieke leiding

  • Karolina Spaic

Projecteigenaar

ZID Community Art & Performance Centre

Website(s)

Locatie(s)

Amsterdam
West, Nieuw-West, Noord en Zuidoost.

Looptijd project

jan 2013 - mrt 2014

Opvoerings- of expositiedata

  • 15 jun 2013 - 31 jan 2014

Disciplines

Dans; Muziek; Taal; Theater; Audio-visueel

Documentatie