translate share

West Side Stories

Foto’s en verhalen uit Amsterdam Nieuw-West

West Side Stories is een project van Foam Amsterdam en woningcorporaties Ymere en Stadgenoot. Vanuit de knalrode projectlocatie aan het confuciusplein wordt fotografie ingezet om bewoners te laten nadenken over de wijk en het samenwonen met elkaar.Het stadsdeel Nieuw-West is in 2010 ontstaan door het samengaan van de stadsdelen Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer. Deze 'Westelijke Tuinsteden' werden in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw gebouwd als westelijke stadsuitbreiding van de stad Amsterdam. In de afgelopen zestig jaar is er veel veranderd in de wijken en kampt stadsdeel Nieuw-West met een verslechterd imago, een teruglopende populariteit als woongebied, een toename van de kansarme bevolking en een toename van gevoelens van onveiligheid, etc. Momenteel wordt een aantal van deze wijken zowel ruimtelijk als sociaal vernieuwd.

Foam heeft bewust gekozen om een projectlocatie op te zetten in stadsdeel Nieuw-West. Ten eerste omdat Foam een museum is voor de hele stad Amsterdam en actief mensen opzoekt die niet (of nauwelijks) naar het museum aan de Keizersgracht komen. Ten tweede ziet Foam het als een van haar verantwoordelijkheden om bij te dragen aan talentontwikkeling van Amsterdamers. Tenslotte, fotografie is een laagdrempelig medium dat zeer geschikt is om mensen met elkaar in contact te brengen.

Door stadsvernieuwing en sociale problematiek in Nieuw-West is dit stadsdeel bij uitstek een plek om mensen te stimuleren om op een andere manier naar zichzelf, elkaar en hun woonomgeving te gaan kijken. In het project West Side Stories staan fotografie en het stimuleren van ontmoetingen dan ook centraal bij alle activiteiten. Naast de kennismaking met het medium fotografie en het museum Foam, zijn de ontmoetingen tussen buurtbewoners van groot belang. Bewoners worden gestimuleerd om na te denken over zichzelf en hoe zij in hun buurt wonen en leven. Hierdoor wordt zelfreflectie gestimuleerd en gaan bewoners met andere ogen naar hun leefomgeving kijken. Doordat zij op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en samenwerken, wordt tevens het onderlinge begrip verstrekt.

Contactpersoon voor dit project

Lisa Kleeven
020 5516500
Lisa@foam.org

Artistieke leiding

  • Lisa Kleeven

Projecteigenaar

FOAM

Website(s)

Locatie(s)

Amsterdam
Nieuw-West, vooral Wijsgerenbuurt

Looptijd project

jan 2010 - jun 2013

Opvoerings- of expositiedata

  • 19 mei 2013 - 30 sep 2013

Disciplines

Overig

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

15 - 25 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

woningbouwcorporatie

Documentatie