translate share

Wimpie en de Domino’s

Zorgorganisatie Cordaan (voormalig AGO) had een aantal cliënten met een verstandelijke beperking en muzikaal talent. Zij kenden elkaar nog niet, maar speelden verschillende instrumenten. Onder leiding van zanger/musicus/performer J.P. den Tex is met deze groep in 2008 een band gestart: popgroep Wimpie & de Domino’s. Cultuur-Ondernemen bedacht samen met Cordaan het concept van de band en hielp met het vinden van de begeleidende muzikanten. Een goede motivatie om een dergelijk band te starten was daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Popgroep De band bestaat inmiddels uit zes deelnemers met een verstandelijke beperking (de Wimpies) en drie musici die de band begeleiden. Elke week in de maanden maart t/m juni en van september t/m/ november komt de hele club bij elkaar om de nummers te repeteren en de kwaliteit te verbeteren. De begeleiders besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van het individuele talent van de deelnemers.

Visie

Muzikaliteit is niet alleen een privilege van iedereen die zich binnen het gemiddelde stramien van de maatschappij beweegt. De Wimpies laten zien dat mensen die weliswaar verstandelijk een beperking hebben, kunnen musiceren op een niveau dat zonder omhaal in het reguliere kunstcircuit ten gehore kan worden gebracht.

Voor de deelnemers is het samen vormen van een band een groeiproces met uitlopers die ook in de rest van hun leven heel waardevol zijn. Ze leren omgaan met verantwoordelijkheden - en deze samen dragen. Ze leren zorgen voor elkaar, en ontdekken wat het betekent om ergens helemaal voor te gaan en je best te doen.

De band repeteert in een professionele oefenruimte, los van de zorg. De bandleden schrijven hun eigen songteksten en traden eerder op tijdens de Amsterdamse Uitmarkt en in De Wereld Draait Door.

Contactpersoon voor dit project

Arnoud van den Berg
06 – 276 52 073

Artistieke leiding

  • Arnoud van den Berg

Projecteigenaar

Stichting Wimpie & De Domino's

Website(s)

Locatie(s)

Amsterdam

Looptijd project

jan 2008 - okt 2013

Disciplines

Muziek

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

1 - 10 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie; zorginstelling