Cultuur nieuwe stijl

Cleveringa, S
2012

Cultuur nieuwe stijl
Praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties

Nu kopen € 24,95

Dit praktijkboek biedt beleidmedewerkers, sociale en creatieve professionals, opdrachtgevers en opdrachtnemers, concrete instrumenten voor het ontwikkelen en uitvoeren van succesvolle projecten en meerjarige programma´s. Met deze publicatie kun je concreet aan de slag. Maak gebruik van de instrumenten, zoals de projectscan en creatieregie, documenteer je ervaringen en resultaten in het digitale projectenweb en deel je kennis binnen CAL-XL, de landelijke netwerkorganisatie voor community arts en nieuwe cultuurfuncties.

Een voorhoede van kunstenaars en cultuuraanjagers heeft samen met burgers en maatschappelijke organisaties de afgelopen tien jaar een nieuwe relatie tot stand gebracht tussen kunst en samenleving. Dit type werk gaat over de kracht van cultuur in maatschappelijke ontwikkeling, over cultureel ondernemerschap en maatschappelijk engagement. Nu de pioniersfase voorbij is, wordt het tijd deze sociaalartistieke praktijken een stevige bedding te geven en tot een krachtige stroming te maken. Dit boek biedt daarvoor een gedegen basis.

De auteur van deze uitgave, Sikko Cleveringa, is ontwikkelingsdeskundige en hij is na ontwikkelingswerk in Rwanda en Burkina Faso, negen jaar cultuurmakelaar voor de gemeente Deventer geweest. Daarnaast is hij actief als medeorganisator van het Landelijk Platform Cultuuraanjagers, studieleider van de posthbo cursus Partners in Community Arts en werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker van adviesbureau Het Vertrek. Sinds 2010 geeft hij, samen met Ingrid Docter, leiding aan CAL-XL.

Cultuur nieuwe stijl is geschreven in opdracht van het Landelijk Platform Cultuuraanjagers en CAL-XL, Met ondersteuning van Cultuurfonds BNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Cultuur-Ondernemen en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Betaling vanuit buitenland

Betalingen uit het buitenland kunnen worden overgemaakt op:

Rekeningnummer:  198321945 t..n.v. Het Vertrek te Deventer
IBAN: NL93TRIO0198321945
BIC: TRIONL2U

Graag dan ook een mail met het volledige postadres naar:
info@cal-xl.nl

Finn Minke