De Kracht van Cultuur

NICIS Institute & CoP Cultuurimpuls
2011

De Kracht van Cultuur
Effectieve cultuurimpulsen in de wijk

Nu kopen € 19,95

Kunst in aandachtswijken is geen toetje of tussendoortje in de overgangsfase van de sloop naar nieuwbouw. Het leidt tot vermogensvorming in de wijk en een hogere vastgoedwaarde van woningen van gemiddeld 1.000 euro per woning per jaar. Een investering in cultuur verdient zichzelf ruimschoots terug. Dat tonen de auteurs aan van de zojuist verschenen publicatie ‘De kracht van cultuur. Effectieve cultuurimpulsen in de wijk’ van de Stichting Cultuurimpuls in samenwerking met Nicis Institute.

Gemeenten, corporaties ondernemers en bewoners profiteren van de cultuurinvestering in een wijk. De gemiddelde extra stijging van de woningwaarde van € 10.000 over 10 jaar leidt bij een buurt van 2500 woningen tot een waardestijging van 25 miljoen. Bovendien wordt de verhuurbaarheid van de woningen vergroot, de verhuissnelheid neemt af, de sloop kan worden beperkt en de verkoopbaarheid van woningen wordt sterk verbeterd. Het resultaat is een betere cash flow en dat is iets wat corporaties wel kunnen gebruiken. Publiektrekkende activiteiten zijn hiernaast goed voor de omzet van ondernemers in de buurt. De verbreding van de bezoekersstroom naar een buurt en de verandering van de reputatie maakt een verbreding van de economie mogelijk en andersom. Last but not least profiteren ook bewoners van de cultuurimpuls. Zij hebben een persoonlijk profijt doordat ze de gelegenheid krijgen het podium te bestijgen en nieuwe talenten te ontwikkelen. Maar doordat de buurt levendiger en leefbaarder wordt en er onderlinge verbanden tussen bewoners ontstaan zijn er ook collectieve baten.

Download de publicatie hier in pfd vorm of koop de hardcopy via deze webshop. Een exemplaar van het boekje kost € 19,95 incl. verzendkosten.

Sikko Cleveringa