Publicatie: Verbinding door Verbeelding

Maarten Reith

Publicatie: Verbinding door Verbeelding
35 inspirerende voorbeelden uit Gelderland!

Nu kopen € 4,50

Steeds meer maatschappelijke organisaties in Gelderland benutten de kracht van kunst en cultuur als antwoord op maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is een verrassend groot aantal sociaal-artistieke projecten uitgevoerd in sectoren als welzijn, brede scholen, zorg, volkshuisvesting, stedelijke en plattelandsontwikkeling. Met de verbeeldingskracht van kunst worden oude patronen doorbroken en nieuwe relaties gesmeed. 
De eerste ervaringen met deze zogenaamde Community Art projecten zijn veelbelovend, maar er is ook nog een wereld te winnen.

De provincie Gelderland heeft daarom KCG gevraagd de ervaringen en mogelijkheden met Community Art in deze provincie zichtbaar en toegankelijk te maken voor een bredere groep van belanghebbenden. Dat doet KCG in samenwerking met CAL-XL door het oraganiseren van een symposium op 7 december 2012, en door deze publicatie!

In de publicatie staan 35 inspirerende voorbeelden uit Gelderland op niveau van specifieke locaties, de straat, de wijk, de stad en de streek. De meeste van deze projecten zijn vertegenwoordigd tijdens het symposium op 7 december en de betrokkenen staan u graag te woord. Kijk voor meer informatie over het symposium hier.

Linn den Hollander