Wrikken aan Beeldvorming

Trienekens, S
2011

Wrikken aan Beeldvorming
vier community art-projecten, vier verhalen

Nu kopen € 4,50

Deze publicatie presenteert vier community art projecten die kosmopolis Rotterdam tussen 2008 en 2010 in het leven riep. De vier projecten vertellen elk een eigen verhaal over een dimensie van diversiteit. Zo presenteren zij krachtige beelden van de hedendaagse Rotterdamse samenleving. Beelden die bijblijven en wrikken aan de ingesleten beeldvorming over diversiteit, aan de gangbare maar te vaak eenzijdige meningen over de multiculturele samenleving in de publieke opinie. Parallel aan de verhalen van de vier projecten loopt door deze publicatie een beschouwing over wat de projecten samen zeggen over de relatie tussen community art, diversiteit en kunst. Hierin wordt ook de balans opgemaakt over wat de ervaringen met deze projecten ons leren over het opzetten en uitvoeren van community arts projecten in de praktijk.

Dr. Sandra Trienekens doet onderzoek naar het snijvlak tussen burgerschap, diversiteit en de kunsten. Zij heeft haar eigen onderzoeks- en adviesbureau (www.urbanparadoxes.nl), was voorheen lector aan de Hogeschool van Amsterdam en is verbonden geweest aan verschillende (inter)nationale universiteiten.

Hassan Oumhamed